Med 100% engagemang och ert bästa i fokus.

Advokatfirman Hållén

Johanna Hållén

Johanna Hållén

Advokat / Skattejurist / Redovisningsekonom
Mångårig erfarenhet av företagande med specialistkompetens inom det skatterättsliga området. Fokus på mindre och medelstora företag inom alla branscher och privatpersoner. Stort engagemang i frågor som syftar till att tillvarata näringslivets intressen.

Vad vi gör

Både bredd och spets
Vår drivkraft är att hjälpa våra klienter och vi värnar om individen. För varje företag finns ett stort antal människor som berörs av att företagandet är hållbart över tid. Vi har en mångårig erfarenhet av företagandet i stort och är specialiserade inom det skatterättsliga området och domstolsprocess. Vi erbjuder rådgivning inom samtliga affärsjuridiska områden. Genom vårt nätverk av experter som delar vår inställning till kvalitet – och vår affärsförståelse – kan vi erbjuda både spets och bredd över hela spektrat.

Vårt mål är alltid att medverka till de bästa lösningarna på de utmaningar som våra klienter ställs inför. Detta leder ofta till långa och nära klientrelationer, vilket bidrar till en sund utveckling av företagandet och goda resultat för våra klienter.

Våra kompetensområden

Allmän affärsjuridik

Skatterätt

Företagsöverlåtelser

Processer

Behöver du juridisk rådgivning?

Varför Hållén Advokatfirma?

Klienten i fokus

Expertrådgivning

Stort nätverk

Kontakta oss

Advokatfirman Hållén AB / Stockholm

Birger Jarlsgatan 2, 5 tr | 113 34 Stockholm
Mobil: +46 (0) 739 22 58 00 /
 E-post: info@hallenlaw.se

Etablering finns också i Trosa.

Advokatfirman Hållén AB
© Hållén Advokatfirma 2023.
All rights reserved.